seo247

Sökmotoroptimering – guide, gratis tips & inspiration inom SEO

Du som hittat hit är troligtvis lika nyfiken på SEO och sökmotoroptimering som oss. Det finns för få svenska siter inom SEO och sökmotoroptimering. Därför skapade vi seo247.se. 

Här delar vi med oss av gratis SEO-tips, bland annat i vår stora guide i sökmotoroptimering. Vi hoppas att du lär sig grunderna – så att du på egen hand kan få din hemsida att synas i det organiska sökresultatet på Google.

Välkommen till seo247.se. Trevlig läsning!

Vad är SEO / sökmotoroptimering?

Vad betyder SEO?

SEO är en akronym och  kommer från engelskans Search Engine Optimization. Begreppet sökmotoroptimering är den svenska motsvarigheten till SEO. Synonymerna sökoptimering, sökordsoptimering, Google-optimering och SEO-optimering förekommer också.


Vad innebär SEO?

Nu när vi förklarat vad SEO betyder, är det dags att prata om vad det innebär. Sökmotoroptimering är, kort sammanfattat, en form av marknadsföring. SEO syftar till att långsiktigt skapa förutsättningar för en site att synas så bra som möjligt i sökmotorernas organiska resultat – på så många (och så relevanta) sökningar som möjligt.

SEO-bregreppet "organiska resultat" innebär de resultat som inte är annonsmärkta, det vill säga de resultat som ligger längst upp i Googles så kallade "SERP" (Search Engine Results Page). 

SEO vs SEM

Vill man synas även bland annonserna, så måste man köpa man sin plats via Google Ads, tidigare kallat Google Adwords. Detta är en separat konst som benäms PPC (Pay Per Click) eller SEM (Search Engine Marketing).

SEM är givetvis ett bra komplement till sökmotoroptimering, men fördelen med att jobba för att stärka sina organiska resultat är att man inte behöver betala för trafiken de genererar. SEO är alltså ett sätt att synas på Google gratis! 

SEO är dock en mer långsiktig investering än SEM som kräver mer tålamod och en större investering i tid initialt. Fördelen med SEM är att du snabbt kan köpa dig trafik på relevanta Google-sökningar. Nackdelen är förstås att det kan bli dyrt beroende på vilken bransch du verkar i.Huvudområden inom sökmotoroptimering

Sökmotoroptimering är ett stort område, och det finns säkerligen hundratals rankingfaktorer som vi inte ens känner till ännu (Google är inte särskilt transparenta här). Det man däremot vet, är att arbetet inom de ursprungliga huvudområdena fortfarande ger effekt.
Dessa är: 

Teknisk SEO

Google letar sidor på internet genom sin så kallade sökspindel eller crawler; Google Bot. Området handlar om att göra din site så spindlingsbar som möjligt, så att Google utan problem hittar och indexerar dina sidor. Teknisk SEO handlar även om mobilanpassning och prestanda. 

On page SEO

Detta område handlar om textarbete och är kanske det som flest människor förknippar med sökmotoroptimering. Google försöker tolka och förstå det som din hemsida handlar om. För dig gäller det att skriva på ett sätt som gör det enkelt för Google att förstå, samtidigt som det synkar med användarens sökintention.

Länkar

Länkar är en av de ursprungliga delarna i Googles Algoritm. Detta område handlar om att försöka göra din site så attraktiv som möjligt, så att andra siter länkar till den. Gärna starka siter med hög trovärdighet. Helst inom samma bransch som dig!

Kapitel 1

Teknisk SEO

Teknisk SEO handlar ofta om de aktiviteter som du gör site wide, alltså saker som påverkar hela hemsidan. Delmoment som går under detta område är bland annat domänen, protokollet (http, https), meny- och sidfotsstruktur samt prestanda och mobilanpassning. Eftersom du genom dessa aktiviteter lägger grundförutsättningarna för att ranka, bör det vara det första steget du arbetar med. Gärna innan du ens har publicerat hemsidan..

Domänen – ditt ID på internet

Domänen är ditt företags identitet online, och också det första som Google Bot stöter på när den till slut landar hos dig. I den bästa av världar, ur ett SEO-perspektiv, börjar du fundera på domännamn innan du ens börjat fundera på företagsnamn. Då har du chansen att använda sökmotoroptimeringstänket redan från start, vilket kan ge oanade möjligheter längre fram.

Ett bra domännamn (och företagsnamn) ur ett SEO-perspektiv skvallrar om vad siten handlar om – innan man ens gått in på sidan.

Första steget är alltså att börja med en sökanalys (mer om detta senare) för att kartlägga sökorden som används för att beskriva just din hemsida, tjänst eller produkt. 

Steg 2 blir att rangordna dessa så att du hittar det sökord som du tror är mest relevant för din nya hemsida. Försök sedan att få med detta i ditt domännamn på något sätt. Anledningarna till detta är många, främst ur ett ankartextsperspektiv (mer om ankartexter i avsnittet Länkar lite senare).

Nu har du förhoppningsvis en ganska bra uppfattning om vad du vill ha för domännamn. I steg 3 gäller det att leta efter lediga domäner som synkar med din SEO-plan. Försök dessutom att hitta en .se-domän, eftersom det har visat sig att landsspecifika toppdomäner presterar bättre i det organiska söket. Några av de vanligaste domänleverantörerna är exempelvis Loopia och One.

Tänk på att ditt domännamn behöver inte vara identiskt med ditt företagsnamn. Har man redan hunnit registrera sitt företag och sitt företagsnamn, så kan det till och med vara fördelaktigt att välja ett annat domännamn. Detta ifall ditt företagsnamn är jättelångt, krångligt eller på något annat sätt svårt att omvandla till ett bra domännamn.

När du skapar en ny domän idag får du i de allra flesta fall automatiskt https (SSL). Om du som läser detta sitter i en äldre site som fortfarande använder det gamla http-protokollet, är rekommendationen att du så snabbt som möjligt byter och pekar om till https. Detta eftersom http ses som ett osäkert protokoll av Google, vilket kan påverka förmågan att ranka negativt.

Mobilanpassning – responsivitet

Nu när du har hittat den där perfekta domänen till din site är det dags att välja CMS, Content Management System. Det är vertyget du bygger din site i. Viktigt här är att verktyget du väljer har bra mobilanpassning, eftersom Google bestraffar siter med dålig mobilupplevelse.

Du ska dessutom satsa på en responsiv site, vilket innebär att samma site anpassar sig till enheten som besökaren surfar på. Alternativet till detta är att skapa en mobilversion av siten, men det är verkligen inget som rekommenderas i SEO-världen.

Ett av de absolut största och vanligaste CMS:n i världen är Wordpress. De allra flesta teman du kan välja här har bra responsivitet. Även CMS som Wix och Loopia Site Builder har bra mobilanpassning.

Tänk på att också regelbundet testa hur mobilanpassad din site är. Till detta finns gratisverktyg från Google, till exempel Test my site with Google.

Bygg en bra sitestruktur – en "platt pyramid"

Crawlers / spindlar navigerar via länkar. Du kan se länkar som internets vägnät, som trafikeras av både av surfande människor och sökspindlar. När man förstår det blir det enklare att bygga en "spindelbar" webbplats. 

Eftersom Google Bot ofta börjar sin avspindling på din startsida, är det viktigt att man har sett över huvudmenyn på siten. Här ska (endast) dina viktigaste sidor vara länkade, eftersom dessa då inte bara blir avspindlade först, utan även får mest länkkraft. Mer om länkkraft senare.

De sidor som är länkade från huvudmenyn är ofta kategorisidor, vars uppdrag är att länka nedåt i hierarkin. Sidorna på denna nivå kan exempelvis vara underkategorier, som i sin tur länkar till "slutstationerna" – sidorna på den sista nivån.

Strukturen ser då ut ungefär ut så här

Startsida

Viktigaste kategori 1, Viktigaste kategori 2 etc

Viktig underkategori 1, Viktig underkategori 2, Viktig underkategori 3 etc

Sida 1, Sida 2, Sida 3, Sida 4, Sida 5, Sida 6, Sida 7, Sida 8, Sida 9, Sida 10, Sida 11, Sida 12, etc


Ovanstående struktur, som brukar kallas "platt pyramid", är en klassisk modell inom SEO. Besökare och spindlar kan nå de allra flesta sidor på siten inom 3 klick, vilket är en bra tumregel att gå efter.

För att få bäst effekt av denna modell, bör varje sida i strukturen vara optimerad mot ett eget och unikt sökord / sökämne, utan att någon annan sida är optimerad mot samma sökord. Strukturen bör dessutom vara sammanknuten med internlänkar (med bra ankartexter) både uppåt och nedåt i hierarkin.

Förutom att denna struktur ökar förutsättningarna att synas organiskt, är den ganska enkel att bygga ut i takt med att man skapar fler sidor på siten.

Bonus: Sidfotsmeny

Många CMS slänger med en sidfotsmeny som default när man bygger sin site. Då gäller det att veta hur man använder den för bäst effekt på SEO. Sidfoten är ett utmärkt ställe att länka till sina viktigaste sidor på. Kanske har man sidor som är viktiga, men som av någon anledning inte passar i huvudmenyn? Då kan du i alla fall länka till dem från sidfotsmenyn.

Ett vanligt nybörjarmisstag är att länka till sina sociala medie-kanaler från sidfoten. Det som händer är att du skickar kraft till Facebook.com & Co – från varenda sida på din site! Detta urlakar kraft från alla dina sidor, och är något som givetvis ska undvikas.

Kapitel 2

On page SEO

I detta kapitel kommer vi att gå igenom grunderna i så kallad on page SEO, det vill säga innehållet på en enskild sida. Här fokuserar man primärt på textinnehållet, men givetvis är bild och video också innehåll som ska optimeras. All on page SEO du jobbar med ska styras av sökanalysen.


Sökanalysen styr

Google är en sökmotor primärt för text. Därför är texten en av de i särsklass viktigaste rankingfaktorerna. En bra, sökmotoroptimerad text kännetecknas av relevans gentemot sökintentionen, svar på användarens frågeställningar, fakta- och textmässig korrekthet, unicitet och trovärdighet.

Innan du börjar skriva den allra första meningen på en sida, är det kritiskt att du vet vad du ska skriva om. Varje sida bör ha ett tydligt tema som riktar sig mot ett tydligt sökämne. För att ta reda på vilket koncept din nya sida (din nya URL) ska ha, använder man sig av en så kallad sökanalys.

Vad är en sökanalys?

En sökanalys kan förenklat beskrivas som en kartläggning där du ser vad dina tänkta besökare googlar på för att hitta svaren på sina frågor. I sökanalysen kartlägger du också sökvolymerna för de sökningar du hittar. Detta hjälper dig bland annat att:

 • Vilka sökord som är störst sett till sökvolym per månad

 • Avgöra vilka sökningar som tillhör vilken sökintention och gruppera dem därefter

 • Vilka som är dina primära och sekundära sökord

 • Vilka sökord som verkar "funka bra ihop"

 • Vad högt rankande konkurrenter skriver om

Sökvolym per månad

Det är oftast sökord och dess respektive volym man kartlägger i det första steget. Finns det ens någon sökefterfrågan på det som din sida kommer handla om? För att få svar på detta krävs ett sökordsverktyg.

Det finns en rad verktyg på marknaden i varierande prisklasser. Det kanske allra mest uppenbara stället att börja på är Googles egna verktyg; Sökordsplaneraren (Google Keyword Planner på engelska). Detta är en funktion som finns inbyggd i Google Ads, som är platsen därifrån man sätter upp och styr sina sökordsannonser (SEM). Verktyget kostar inget, och duger bra för den som precis har börjat med seo, men har nackdelar.

Just det faktum att det ligger inbakat i en annonsplattform skvallrar lite grann om vad man kan förvänta sig. Eftersom Google (Google Sök) är ett annonseringsföretag, ligger det i deras intresse att få folk att annonsera på många sökord. Detta leder till att verktyget ibland ger en något skev bild av sökvolymer. Ett exempel på detta är att närliggande sökningar grupperas och visar identisk sökvolym, även fast det i själva verket kan skilja ganska mycket.

Verktyget med den bästa sökordsdatan enligt oss (och många andra) heter Ahrefs. Detta verktyg försöker, tvärtemot många verktyg som är baserade på Sökordsplaneraren, ge en så detaljerad och exakt data som möjligt. Till exempel kan man se specifika volymer på ett sökord, dess pluralform och dess bestämda form. Detta är till stor fördel när man exempelvis ska bestämma sina primära och sekundära sökord, där ju ofta sökvolymen bestämmer prioriteringen.

3 snabba tips på hur du kartlägger sökord
 1. Börja med en kvalificerad gissning på vilket sökord som borde vara stort inom det ämne du ska skriva om. Knappa in det i verktyget. 

 2. Om du träffat ett ord med volym så det ska nu, beroende på vilket verktyg du använder, dyka upp förslag på sökord som också innehåller detta ord. Kartlägg dessa i en lista.

 3. Fortsätt att finkamma verktyget genom att söka på ett synonymt sökord. Ett relevant exempel för denna guide är "sökoptimering google", där "sökmotoroptimering google" är en synonym sökning som du troligtvis inte får upp genom att söka efter termer som innehåller just "sökoptimering google". Kartlägg även alla varianter inom denna sökordsgrupp. 

Nu har du förhoppningsvis en ganska lång lista över de sökord som kan vara relevanta för dig att skriva om. Nästa steg blir att prioritera och gruppera dem efter sökintention.


Vad är sökintention och hur tar man reda på den?

Man brukar säga att bakom varje googling ligger en fråga, även om själva googlingen i sig inte är formulerad som det. När du har förstått det här är det lättare att förstå konceptet sökintention. En fråga som hjälper dig på vägen är: "Vad är man ute efter när man googlar så här?".

För att få svar på den frågan kan du göra på olika sätt. För det första kan du använda Google. Genom att själv söka på de sökord du researchar, kan du hitta mönster. Du ser vilka svar som är återkommande på de sidor som rankar på förstasidan. Om till exempel 7 av 10 sidor i sökresultatet tar upp samma sak, då kan du vara hyfsat säker på att just detta svaret är något som användarna frågar efter när de använder den sökningen som du just gjort.

När du googlat på alla sökord i din lista bör du kunna se någon form av mönster. Detta kan ge dig exempelvis ge svar på;

 1. Vilka sökord borde fungera bra att optimera en och samma URL mot?

 2. Vilken infallsvinkel ska sidan ha och vilket ska vara det primära sökordet?

 3. Vilka sökord borde funka bra att skriva om i en underrubrik?

Detta kallas keyword targeting och är troligtvis något av det svåraste inom on page-SEO. Det kräver lite repetition och erfarenhet att bli bra på, men när man väl greppar detta får man oftast riktigt bra resultat! 

SEO copywriting – dags att börja skriva

Inte alla har lätt för att skriva, och det är lätt att hamna i kreativ torka med tillhörande skrivkramp. Lyckligtvis är sökmotoroptimerat skrivande lite annorlunda; redan innan du skriver ditt första ord har du stora delar av kompositionen klar för dig.

När du tar ett steg tillbaka så kommer du att se att sökanalysen redan gett dig innehållsförteckningen till din nya sida. Färdplanen för din text finns i din lista över sökord och sökintentioner.

Tips: Skriv titeltagg och H1 först

Detta är ett knep som sparar mycket tid. Börja med att bestämma det övergripande temat för din nya sida. Givetvis ska ditt primära och sekundära sökord finnas med här. 

Vad är titel och hur skriver jag en bra titeltagg?

Titeltaggen, även kallat meta title eller HTML title, är troligtvis det enskilt viktigaste elementet när det kommer till text, och är den text som (oftast) visas som den blåa rubriken ute i sökresultatet. Därför kallas titeln i en mängd CMS för "SEO-rubrik" eller liknande. Ska du lägga lite extra tid och kärlek på något element på din sida så är det titeln.

Viktigt att tänka på är att du håller din titel inom ett visst antal tecken (egentligen pixlar, men vi säger tecken för enkelhetens skull). Eftersom olika bokstäver är olika breda sett till pixlar, rekommenderar vi att du använder dig av ett verktyg när du skissar på din titel. Googla "title preview" eller liknande så får du upp en massa alternativ.

Börja med att få in ditt primära och sekundära sökord. Då ser du lite grann hur mycket plats som blir över. Skriv därefter ihop orden så att det blir en bra och naturligt skriven (och klickvänlig) text och inte bara en upprepning av random ord (keyword stuffing). Du kan med fördel också använda dig av skiljetecken, såsom | (pipe), - (bindestreck) eller – (tankstreck) för att på så sätt skapa två meningar.

Exempel på titel 

Vi kan ta denna sida som exempel. Här finns det flera sökord i spel, såsom:

 • Sökmotoroptimering

 • Sökmotoroptimering gratis

 • Sökmotoroptimering guide

 • SEO

 • SEO tips

 • SEO guide 

Efter mycket skruvande blev resultatet detta:

Sökmotoroptimering / SEO | Gratis tips & guide

Kanske inte prisvinnande copy, men i alla fall bra ur ett sökordsperspektiv. Vi träffar samtliga tänkbara kombinationer av potentiella sökningar där sökintentionen är att läsa den här typen av guider.

Vad är H1?

H1 är HTML-beteckningen för huvudrubriken på sidan. Ett vanligt fenomen är att folk blandar ihop titeln och H1, men det är viktigt att förstå att det är två olika saker. Medans titeln aldrig är synlig inne på själva sidan, så är H1 definitivt det. Oftast ligger den som största textelement längst upp på sidan, vilket ställer lite högre krav på läsbarhet och intresseväckande.

Vad det gäller H1 så är du inte bunden till ett visst antal tecken, utan kan istället satsa på att få till en bra copy (utan att tumma på sökorden förstås).

Vår variant för denna sida blev en längre variant av titeltaggen:

Sökmotoroptimering 
– guide, gratis tips & inspiration inom SEO

Fyll på med underrubriker

Nu när du knåpat ihop en bra titel och H1:a till din nya sida kan du med fördel fortsätta skapa grundstommen, "skelettet", i din text. Detta gör du genom att rubriksätta dina olika sökordsgrupper (grupperade utefter sökintention). Dessa blir dina H2:or. 

Besvara frågorna

I det sista steget besvarar du de frågor bakom varje sökordsgrupp/sökintention. Tänk på att försöka använda sökorden på ett naturligt sätt i brödtexten – utan att stuffa! Inom SEO förekommer begreppet "keyword density", som tidigare var ett viktigt mätvärde för SEO-are. Idag pratas det inte alls lika mycket om detta, men kan i alla fall användas för att säkerställa att du inte har "keywordstuffat". Ett bra riktvärde är att ett givet sökord ska förekomma mellan 1-3% av alla ord i texten.

Skriv även tillräckligt med innehåll så att du inte bara har en massa underrubriker och väldigt lite brödtext på sidan. Detta ser Google oftast igenom och klassar innehållet som "tunt".

Skriver du ett blogginlägg eller en artikel, kan du med fördel även infoga fler rubriknivåer (H3, H4 osv). Tänk i så fall på att följa HTML-standard, så att du inte hoppar från H2 till H6 utan någon form av logik.

Tänk också på att skriva din unika text. Kopiera inte innehåll från andra siter! Med det inte sagt att du inte kan inspireras av andra bra texter, så länge du förvandlar texten till din egen.

On page SEO är ett stort område som vi hade kunnat fylla ut hela siten med. Vi hoppas att du i alla fall kommit igång med tankeverksamheten och förstått hur du kan tänka när det kommer till on page-seo. I nästa kapitel tar vi upp det sista stora området inom SEO; länkar!