seo247

Sökmotoroptimering – guide, gratis tips & inspiration inom SEO

Du som hittat hit är troligtvis lika nyfiken på SEO och sökmotoroptimering som oss. Det finns för få svenska siter inom SEO och sökmotoroptimering. Därför skapade vi seo247.se. 

Här delar vi med oss av gratis SEO-tips, bland annat i vår stora guide i sökmotoroptimering. Vi hoppas att du lär sig grunderna – så att du på egen hand kan få din hemsida att synas i det organiska sökresultatet på Google.

Välkommen till seo247.se. Trevlig läsning!

Vad är SEO / sökmotoroptimering?

Vad betyder SEO?

SEO är en akronym och  kommer från engelskans Search Engine Optimization. Begreppet sökmotoroptimering är den svenska motsvarigheten till SEO. Synonymerna sökoptimering, sökordsoptimering, Google-optimering och SEO-optimering förekommer också.


Vad innebär SEO?

Nu när vi förklarat vad SEO betyder, är det dags att prata om vad det innebär. Sökmotoroptimering är, kort sammanfattat, en form av marknadsföring. SEO syftar till att långsiktigt skapa förutsättningar för en site att synas så bra som möjligt i sökmotorernas organiska resultat – på så många (och så relevanta) sökningar som möjligt.

SEO-bregreppet "organiska resultat" innebär de resultat som inte är annonsmärkta, det vill säga de resultat som ligger längst upp i Googles så kallade "SERP" (Search Engine Results Page). 

SEO vs SEM

Vill man synas även bland annonserna, så måste man köpa man sin plats via Google Ads, tidigare kallat Google Adwords. Detta är en separat konst som benäms PPC (Pay Per Click) eller SEM (Search Engine Marketing).

SEM är givetvis ett bra komplement till sökmotoroptimering, men fördelen med att jobba för att stärka sina organiska resultat är att man inte behöver betala för trafiken de genererar. SEO är alltså ett sätt att synas på Google gratis! 

SEO är dock en mer långsiktig investering än SEM som kräver mer tålamod och en större investering i tid initialt. Fördelen med SEM är att du snabbt kan köpa dig trafik på relevanta Google-sökningar. Nackdelen är förstås att det kan bli dyrt beroende på vilken bransch du verkar i.Huvudområden inom sökmotoroptimering

Sökmotoroptimering är ett stort område, och det finns säkerligen hundratals rankingfaktorer som vi inte ens känner till ännu (Google är inte särskilt transparenta här). Det man däremot vet, är att arbetet inom de ursprungliga huvudområdena fortfarande ger effekt.
Dessa är: 

Teknisk SEO

Google letar sidor på internet genom sin så kallade sökspindel eller crawler; Google Bot. Området handlar om att göra din site så spindlingsbar som möjligt, så att Google utan problem hittar och indexerar dina sidor. Teknisk SEO handlar även om mobilanpassning och prestanda. 

On page SEO

Detta område handlar om textarbete och är kanske det som flest människor förknippar med sökmotoroptimering. Google försöker tolka och förstå det som din hemsida handlar om. För dig gäller det att skriva på ett sätt som gör det enkelt för Google att förstå, samtidigt som det synkar med användarens sökintention.

Länkar

Länkar är en av de ursprungliga delarna i Googles Algoritm. Detta område handlar om att försöka göra din site så attraktiv som möjligt, så att andra siter länkar till den. Gärna starka siter med hög trovärdighet. Helst inom samma bransch som dig!

Kapitel 1

Teknisk SEO

Teknisk SEO handlar ofta om de aktiviteter som du gör site wide, alltså saker som påverkar hela hemsidan. Delmoment som går under detta område är bland annat domänen, protokollet (http, https), meny- och sidfotsstruktur samt prestanda och mobilanpassning. Eftersom du genom dessa aktiviteter lägger grundförutsättningarna för att ranka, bör det vara det första steget du arbetar med. Gärna innan du ens har publicerat hemsidan..

Domänen – ditt ID på internet

Domänen är ditt företags identitet online, och också det första som Google Bot stöter på när den till slut landar hos dig. I den bästa av världar, ur ett SEO-perspektiv, börjar du fundera på domännamn innan du ens börjat fundera på företagsnamn. Då har du chansen att använda sökmotoroptimeringstänket redan från start, vilket kan ge oanade möjligheter längre fram.

Ett bra domännamn (och företagsnamn) ur ett SEO-perspektiv skvallrar om vad siten handlar om – innan man ens gått in på sidan.

Första steget är alltså att börja med en sökanalys (mer om detta senare) för att kartlägga sökorden som används för att beskriva just din hemsida, tjänst eller produkt. 

Steg 2 blir att rangordna dessa så att du hittar det sökord som du tror är mest relevant för din nya hemsida. Försök sedan att få med detta i ditt domännamn på något sätt. Anledningarna till detta är många, främst ur ett ankartextsperspektiv (mer om ankartexter i avsnittet Länkar lite senare).

Nu har du förhoppningsvis en ganska bra uppfattning om vad du vill ha för domännamn. I steg 3 gäller det att leta efter lediga domäner som synkar med din SEO-plan. Försök dessutom att hitta en .se-domän, eftersom det har visat sig att landsspecifika toppdomäner presterar bättre i det organiska söket. Några av de vanligaste domänleverantörerna är exempelvis Loopia och One.

Tänk på att ditt domännamn behöver inte vara identiskt med ditt företagsnamn. Har man redan hunnit registrera sitt företag och sitt företagsnamn, så kan det till och med vara fördelaktigt att välja ett annat domännamn. Detta ifall ditt företagsnamn är jättelångt, krångligt eller på något annat sätt svårt att omvandla till ett bra domännamn.

När du skapar en ny domän idag får du i de allra flesta fall automatiskt https (SSL). Om du som läser detta sitter i en äldre site som fortfarande använder det gamla http-protokollet, är rekommendationen att du så snabbt som möjligt byter och pekar om till https. Detta eftersom http ses som ett osäkert protokoll av Google, vilket kan påverka förmågan att ranka negativt.

Mobilanpassning – responsivitet

Nu när du har hittat den där perfekta domänen till din site är det dags att välja CMS, Content Management System. Det är vertyget du bygger din site i. Viktigt här är att verktyget du väljer har bra mobilanpassning, eftersom Google bestraffar siter med dålig mobilupplevelse.

Du ska dessutom satsa på en responsiv site, vilket innebär att samma site anpassar sig till enheten som besökaren surfar på. Alternativet till detta är att skapa en mobilversion av siten, men det är verkligen inget som rekommenderas i SEO-världen.

Ett av de absolut största och vanligaste CMS:n i världen är Wordpress. De allra flesta teman du kan välja här har bra responsivitet. Även CMS som Wix och Loopia Site Builder har bra mobilanpassning.

Tänk på att också regelbundet testa hur mobilanpassad din site är. Till detta finns gratisverktyg från Google, till exempel Test my site with Google.

Bygg en bra sitestruktur – en "platt pyramid"

Crawlers / spindlar navigerar via länkar. Du kan se länkar som internets vägnät, som trafikeras av både av surfande människor och sökspindlar. När man förstår det blir det enklare att bygga en "spindelbar" webbplats. 

Eftersom Google Bot ofta börjar sin avspindling på din startsida, är det viktigt att man har sett över huvudmenyn på siten. Här ska (endast) dina viktigaste sidor vara länkade, eftersom dessa då inte bara blir avspindlade först, utan även får mest länkkraft. Mer om länkkraft senare.

De sidor som är länkade från huvudmenyn är ofta kategorisidor, vars uppdrag är att länka nedåt i hierarkin. Sidorna på denna nivå kan exempelvis vara underkategorier, som i sin tur länkar till "slutstationerna" – sidorna på den sista nivån.

Strukturen ser då ut ungefär ut så här

Startsida

Viktigaste kategori 1, Viktigaste kategori 2 etc

Viktig underkategori 1, Viktig underkategori 2, Viktig underkategori 3 etc

Sida 1, Sida 2, Sida 3, Sida 4, Sida 5, Sida 6, Sida 7, Sida 8, Sida 9, Sida 10, Sida 11, Sida 12, etc


Ovanstående struktur, som brukar kallas "platt pyramid", är en klassisk modell inom SEO. Besökare och spindlar kan nå de allra flesta sidor på siten inom 3 klick, vilket är en bra tumregel att gå efter.

För att få bäst effekt av denna modell, bör varje sida i strukturen vara optimerad mot ett eget och unikt sökord / sökämne, utan att någon annan sida är optimerad mot samma sökord. Strukturen bör dessutom vara sammanknuten med internlänkar (med bra ankartexter) både uppåt och nedåt i hierarkin.

Förutom att denna struktur ökar förutsättningarna att synas organiskt, är den ganska enkel att bygga ut i takt med att man skapar fler sidor på siten.

Bonus: Sidfotsmeny

Många CMS slänger med en sidfotsmeny som default när man bygger sin site. Då gäller det att veta hur man använder den för bäst effekt på SEO. Sidfoten är ett utmärkt ställe att länka till sina viktigaste sidor på. Kanske har man sidor som är viktiga, men som av någon anledning inte passar i huvudmenyn? Då kan du i alla fall länka till dem från sidfotsmenyn.

Ett vanligt nybörjarmisstag är att länka till sina sociala medie-kanaler från sidfoten. Det som händer är att du skickar kraft till Facebook.com & Co – från varenda sida på din site! Detta urlakar kraft från alla dina sidor, och är något som givetvis ska undvikas.